Pijn? Klachten?

Wij helpen je graag – en maken een persoonlijk behandelplan op maat. Neem direct contact op voor een afspraak.

BLOG - PMC Zuid

Binnenkort bij PMC Zuid !!

Gecombineerde leefstijlinterventie (GLI)

Een programma voor mensen met overgewicht of obesitas om een gezonde leefstijl te bereiken en vooral te behouden. 

In deze blog leest u wat GLI inhoudt, voor wie het is en welke voorwaarden er zijn om een GLI vergoed te krijgen uit het basispakket van de zorgverzekering.

Een GLI is een programma waarin mensen advies en begeleiding krijgen over:

  • gezonde voeding
  • gezonde eetgewoontes
  • gezond bewegen
  • gedragsverandering om een gezonde leefstijl te bereiken en te behouden

Een GLI duurt 2 jaar. Een GLI bestaat uit groepsbijeenkomsten en individuele begeleiding door zorgverleners. Het aantal groepsbijeenkomsten en sessies voor individuele begeleiding verschilt per programma.

De huisarts stelt vast of u een GLI kan krijgen en kan u dan doorverwijzen naar een GLI-programma. Ook tijdens de GLI blijft de huisarts betrokken. De zorgverlener van de GLI stemt af met de huisarts, koppelt regelmatig resultaten terug en overlegt als het nodig is over eventuele aanvullende zorg.

Om in aanmerking voor een GLI moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • u heeft een BMI vanaf 25 én met een verhoogd risico op een of meer ziekten die met overgewicht samenhangen, zoals hart- en vaatziekten of diabetes type 2.
  • u heeft een BMI vanaf 30.

BMI staat voor Body Mass Index. Het is een internationaal gebruikte manier om in te schatten hoe gezond uw lichaamsgewicht is in verhouding tot uw lengte.

De GLI wordt als programma ingekocht door zorgverzekeraars en meestal vanuit de basisvergoeding vergoed. Er zijn verschillende GLI-programma's: Cool, SLIMMER, Beweegkuur GLI, HealthyLIFE/ Ecsplore en Samen Sportief in Beweging. Een programma wordt door de zorgverzekeraar vergoed als het is opgenomen op de website van Loket gezond leven van het RIVM.

Op dit moment wordt er gekeken voor welk van bovengenoemde GLI programma's PMC Zuid zal gaan kiezen om aan te gaan bieden. Wordt dus binnenkort vervolgd ……….