Logopedie

Hoe werkt de logopedist?

De eerste afspraak staat in het teken van kennismaken. Op basis van dit gesprek formuleren wij uw hulpvraag. 

Zipsfotografie2018051122144615

Observatie en onderzoek

Na het kennismakingsgesprek vindt een observatie en logopedisch onderzoek plaats (één tot enkele sessies). De bevindingen hiervan worden met u besproken. Er wordt een behandelplan opgesteld, waarin de behandeldoelen en evaluatiemomenten samen worden afgesproken.

Behandeling

De behandeling duurt gemiddeld 30 minuten en vindt normaal gesproken in de praktijk plaats. Op medische indicatie wordt eventueel ook aan huis behandeld. Afhankelijk van het probleem vinden er 1 of 2 behandelingen per week plaats.

Indien noodzakelijk wordt, met toestemming van u, informatie met derden gedeeld (bijv. neuroloog, KNO-arts, tandarts etc). In de meeste gevallen wordt er, naast de oefeningen tijdens de behandeling ook oefenstof voor thuis meegegeven. Het thuis oefenen is belangrijk voor het slagen van de therapie. Tijdens het behandelproces wordt er regelmatig geëvalueerd.