Ergotherapie

Ergotherapie en COPD

 

"Halverwege de dag is mijn accu al leeg!”
"Sinds ik zuurstof gebruik kan ik helemaal niet meer uit de voeten ”
"Tijdens het douchen word ik zo benauwd en moe, ik kan me amper aankleden"

 

Uw ergotherapeut zoekt samen met u naar mogelijkheden om de dagelijkse activiteiten die voor u belangrijk zijn zo goed mogelijk te kunnen blijven uitvoeren.

Kortademigheid, hoesten, vermoeidheid en minder inspanningsvermogen kunnen een grote impact vormen op het dagelijks leven. Schijnbaar eenvoudige dagelijkse handelingen kosten moeite en veel energie. Er kan angst ontstaan voor bewegen waardoor activiteiten worden vermeden. Anderzijds kunnen lichaamssignalen worden genegeerd waardoor over grenzen wordt heengegaan.

De rol van ergotherapie spitst zich toe op twee invalshoeken: fysieke optimalisatie en adaptatie.

De kracht van ergotherapie is de interventie in de thuissituatie, met als doel het activiteitenniveau in uw dagelijks leven te optimaliseren. Het kan hierbij een belangrijke bijdrage leveren om het proces van deconditioneren als gevolg van een verminderd activiteitenniveau te doorbreken. Omdat de therapie zich richt op het dagelijks leven in de thuissituatie en de interventie thuis plaatsvindt, is dit voor u, uw partner of mantelzorger concreet en toepasbaar.

 • Fysieke optimalisatie

Welke handelingen zijn voor u belastend en wat zijn mogelijke ergonomische oplossingen? U kunt hierbij denken aan activiteiten in de zelfverzorging, het huishouden, boodschappen doen, het werk, of het uitvoeren van uw hobby’s.

Bij de aanpak van dit soort praktische problemen richt uw ergotherapeut zich op:

 • Het geven van houdingsinstructie ter ondersteuning van het handelen
 • Het leren uitvoeren van ademhalingstechnieken bij de uitvoer van dagelijkse activiteiten
 • Het leren aanpassen van de intensiteit of tijdstip van het handelen
 • Het leren vinden van balans tussen belasting en belastbaarheid in het dagelijks handelen
 • Het optimaliseren van de omgeving om het handelen zo makkelijke mogelijk te maken

 

 • Adaptatie

Middels voorlichting wordt u begeleid in het zo goed mogelijk leren leven met COPD. U kunt hierbij denken aan een opgesteld individueel exacerbatie stappenplan, voorlichting aan uw partner, of advies over zuurstof gebruik tijdens koken, auto wassen, een uitstapje of vakantie.

Uw ergotherapeut ondersteunt u en leert u:

 • inzicht te krijgen in uw eigen energieverbruik (onderpresteerder/ overpresteerder)
 • omgaan met minder energie
 • een goede balans vast te houden tussen activiteiten en rust
 • verstandig plannen van activiteiten gedurende de dag/ week
 • omgaan met exacerbaties

Soms kunnen hulpmiddelen of voorzieningen uw kwaliteit van leven vergroten. De ergotherapeut kan u adviseren en ondersteunen in wat het meest voor u geschikt is. Ook wordt u ondersteund in de aanvraag van deze voorzieningen. Voorbeelden hiervan zijn: een rollator, een trippelstoel, een scootmobiel, een traplift of een douchezitje.