Ergotherapie

Ergotherapie Neurorevalidatie

 

"Na mijn beroerte is boodschappen doen zo lastig!”
"Sinds ik een TIA heb gehad, lukt het me niet naast het werk iets te ondernemen”
"Mijn vader heeft beginnende dementie en woont alleen, is het wel veilig genoeg voor hem in huis?"

 

Neurorevalidatie richt zich op de behandeling en begeleiding van cliënten met hersenletsel.

Vermoeid zijn, last hebben van alle prikkels om je heen, vergeetachtig zijn...
Dit zijn enkele voorbeelden waar mensen met een neurologische aandoening mee kampen.
Het kan grote druk kunnen leggen op het dagelijks en sociaal functioneren.
Waarom gaat het niet meer zoals vroeger?

Een centraal neurologische aandoening tast de kwaliteit van leven sterk aan. Het kan namelijk veel invloed hebben op de dagelijkse gang van zaken. Schijnbaar eenvoudige handelingen zoals aankleden, boodschappen doen, koken, het huishouden doen of leuke dingen ondernemen met de kleinkinderen kosten meer moeite, energie, leveren frustratie op of zijn zelfs niet meer mogelijk. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door lichamelijke beperkingen, vermoeidheid, en/ of cognitieve problemen.

 Uw ergotherapeut geeft voorlichting, adviezen en leert strategieën en/ of anders handelen aan op de gebieden:

 • zelfverzorging (wassen en aankleden, toiletbezoek, maaltijd bereiden) 
 • huishouden (verdeling, ergonomie) 
 • verplaatsen en vervoer (rollator, rolstoel, trippelstoel, scootmobiel, auto)
 • vrije tijd, hobby’s (activiteiten blijven ondernemen en uitvoeren) 
 • werk en leren (manier van werken, ergonomie)
 • wonen (veiligheid, inrichting, woningaanpassingen)

Door begeleiding van uw ergotherapeut kan de kwaliteit van leven verbeterd worden. Ergotherapie spitst zich toe op beperkingen te omzeilen door slim gebruik te maken van de mogelijkheden die de cliënt nog wél heeft. Omdat de therapie zich richt op dagelijkse handelingen en thuis plaatsvindt, is dit voor de cliënt en zijn of haar partner en/ of mantelzorger concreet en toepasbaar.

 • Cognitieve revalidatie

De ergotherapeut leert de cliënt en zijn omgeving de aanwezige cognitieve, geheugen- en concentratie problemen zoveel mogelijk te omzeilen, om zodoende zo goed mogelijk te functioneren, alsmede bij interventies die erop zijn gericht stoornissen die zijn veroorzaakt door hersenletsel te leren negeren en reduceren.

 • Omgaan met vermoeidheid

De ervaring is dat mensen na een beroerte en bij parkinson, multiple sclerose en dementie vermoeidheid als een van de grootste problemen ervaren. Omdat vermoeidheid zeer individueel bepaald is, heeft het een aanpak op maat nodig.

“Hoe kunt u met weinig energie toch blijven participeren in de maatschappij?” 
“Welke activiteiten vindt u echt belangrijk om te blijven doen?”

Uw ergotherapeut ondersteunt en leert u:

 • inzicht te krijgen in eigen energieverbruik
 • een goede balans vast te houden tussen activiteiten en rust
 • verstandig plannen van activiteiten gedurende de dag/ week