Maak meteen een afspraak: 

 

phone
 
046-4007707
 
e mail
 

info@pmczuid.nl 

 

Ergotherapie en COPD

 

"Halverwege de dag is mijn accu al leeg!”
"Sinds ik zuurstof gebruik kan ik helemaal niet meer uit de voeten ”
"Tijdens het douchen word ik zo benauwd en moe, ik kan me amper aankleden"

 

De ergotherapeut zoekt samen met u naar mogelijkheden om de dagelijkse activiteiten die voor u belangrijk zijn zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren.

 

Over COPD en de beperkingen

De aandoening COPD tast de kwaliteit van leven sterk aan. Het kan namelijk veel invloed hebben op de dagelijkse gang van zaken. Schijnbaar eenvoudige dagelijkse activiteiten kosten moeite, energie of zijn zelfs niet meer mogelijk.

Patiënten hebben het meest last van kortademigheid. Ook een toegenomen sputumproductie, hoesten, vermoeidheid en minder inspanningsvermogen komt vaak voor. Hoe verder de ziekte is gevorderd, hoe ernstiger de symptomen. De impact op het dagelijks leven wordt steeds groter. Kortademigheid kan angst voor bewegen geven, waardoor activiteiten worden vermeden. Anderzijds komt het voor dat COPD patiënten juist lichaamssignalen negeren en hierdoor juist over hun grenzen heen gaan.

 

Wat doet de ergotherapeut?

De rol van ergotherapie spitst zich toe op twee invalshoeken: fysieke optimalisatie en adaptatie.

De kracht van ergotherapie is de interventie in de thuissituatie, met als doel het activiteitenniveau in uw dagelijks leven te optimaliseren. Het kan hierbij een belangrijke bijdrage leveren om het proces van deconditioneren als gevolg van een verminderd activiteitenniveau te doorbreken. Omdat de therapie zich richt op het dagelijks leven in de thuissituatie en de interventie thuis plaatsvindt, is dit voor u, uw partner of mantelzorger concreet en toepasbaar.

 • Fysieke optimalisatie

Welke handelingen zijn voor u belastend en wat zijn mogelijke ergonomische oplossingen?  U kunt hierbij denken aan activiteiten in de zelfverzorging, het huishouden, boodschappen doen, het werk, of het uitvoeren van uw hobby’s.

Bij de aanpak van dit soort praktische problemen richt de ergotherapeut zich op:

 • Het geven van houdingsinstructie ter ondersteuning van het handelen
 • Het leren uitvoeren van ademhalingstechnieken bij de uitvoer van dagelijkse activiteiten
 • Het leren aanpassen van de intensiteit of tijdstip van het handelen
 • Het leren vinden van balans tussen belasting en belastbaarheid in het dagelijks handelen
 • Het optimaliseren van de omgeving om het handelen zo makkelijke mogelijk te maken

 

 • Adaptatie

Middels voorlichting wordt u begeleid in het zo goed mogelijk leren leven met COPD. U kunt hierbij denken aan een opgesteld individueel exacerbatie stappenplan, voorlichting aan uw partner, of advies over zuurstof gebruik tijdens koken, auto wassen, een uitstapje of vakantie.

Uw ergotherapeut ondersteunt u en leert u:

 • inzicht te krijgen in uw eigen energieverbruik (onderpresteerder/ overpresteerder)
 • omgaan met minder energie
 • een goede balans vast te houden tussen activiteiten en rust
 • verstandig plannen van activiteiten gedurende de dag/ week
 • omgaan met exacerbaties

Soms kunnen hulpmiddelen of voorzieningen uw kwaliteit van leven vergroten. De ergotherapeut kan u adviseren en begeleiden wat het meest voor u geschikt is. Ook wordt u ondersteund in de aanvraag van deze voorzieningen. Voorbeelden hiervan zijn: een rollator, een trippelstoel, een scootmobiel, een traplift of een douchezitje.

 

Samenwerking

De ergotherapeut werkt nauw samen met de betrokken COPD-fysiotherapeut. Het is belangrijk om te weten wat de oorzaak is van de verminderde belastbaarheid en hoe het trainingsverloop is binnen de Beweeggroep COPD. Om de begeleiding zo nauw mogelijk op elkaar af te stemmen wordt er gebruik gemaakt van een processchema.
Daarnaast werkt de ergotherapeut samen met de praktijkondersteuner, longverpleegkundigen, (long)arts, thuiszorg en de gemeentelijke afdeling Zorg en Ondersteuning.

Informatie

Bel voor informatie of een afspraak naar:

046 - 4007707

E-mail: info@pmczuid.nl

Privacy verklaring: link

 

Directe Toegankelijkheid

Voor een behandeling is een verwijsbrief van uw huisarts of specialist niet nodig.

acceptPatienten beoordelen de praktijk met een 9,2

Certificaat Qualizorg

HKZ-certificaat

© 2023 ParaMedisch Centrum Zuid
Ontwikkeling en hosting: Webdesign Creations
Back to Top